Maatregelpakketten en bouwstenen

Het Rijk heeft op 13 februari 2019 de voorkeursbeslissing Versterken Friese IJsselmeerkust genomen om de planuitwerkingsfase op te starten voor vijf maatregelpakketten, namelijk bij Workum, bij Mokkebank, bij Lemmer-Tacozijl, bij Hindeloopen en bij Gaasterland.

Samenvattend overzicht van de vijf maatregelenpakketten.

Maatregelpakket

Maatregelen

1. Workum
 

Aanpak erosie Workumerwaard

Aanpak erosie Stoenckherne

Aanpak erosie It Soal

Recreatieve beleving

2. Mokkebank

Aanpak erosie Mokkebank

Versterken recreatieve structuur en cultuurhistorie

3. Lemmer-Tacozijl

Natuur- en waterkwaliteitsverbetering baai van Tacozijl

Versterken recreatieve structuur en cultuurhistorie

4. Hindeloopen

Aanpak erosie strand Badpaviljoen

Cultuurhistorie

5. Gaasterland

Aanpak erosie strand Hege Gerzen

Aanpak erosie strand It Mirnser Klif

Een beknopte beschrijving en kaart van de maatregelenpakketten per deelgebied staat op de volgende tabbladen.