Ecologie

Het IJsselmeer is een uniek natuurgebied van internationale betekenis. Voor vogels is het een belangrijk gebied. Grote aantallen vogels verblijven, foerageren, rusten en broeden in het open water van het IJsselmeer en aan de randen van het gebied. Het ecosysteem van het IJsselmeer vormt het grootste aaneengesloten zoetwatergebied van West-Europa. De natuurlijke oeverhabitats komen verder nog weinig voor in Nederland en zijn van nationaal belang voor vissen en vogels. Ook is het gebied van belang voor kleine zoogdieren. De buitendijkse natuurgebieden sluiten naadloos aan op het binnendijkse natuurnetwerk van Fryslân.