Over het gebied

De Friese IJsselmeerkust is het gebied tussen de Afsluitdijk en de Noordoostpolder bij Lemmer. Het is de noordoostelijke grens van het IJsselmeer en de zuidwestelijke grens van de provincie Fryslân. Onderstaande kaart toont het gebied.

Voordat de Afsluitdijk in 1932 werd aangelegd, was de Friese IJsselmeerkust een dynamisch gebied. Het stond onder invloed van het getij. Na afsluiting van de Zuiderzee is deze dynamiek verdwenen. Toch herbergt deze kust nog altijd unieke landschappelijke en ecologische kwaliteiten.

Het waterpeil van het IJsselmeer is na afsluiting vastgelegd op het niveau van laag water. Hierdoor is langs de Friese IJsselmeerkust ongeveer 1500 hectare aan intergetijdengebied – het gebied dat onderloopt bij hoogtij en droog komt te liggen bij laagtij – drooggevallen. Op deze manier is ongeveer 4000 hectare aan buitendijkse Friese waarden ontstaan. Een deel hiervan is ingepolderd, zoals de Makkumer Zuidwaard. Andere delen bestaan uit unieke en beschermde natuurgebieden.