Toerisme, recreatie, regionale economie

De invloed van het water op het land is op veel plaatsen in het landschap, en in dorpen en stadjes, nog goed zichtbaar. Dit is een grote aantrekkingskracht van de regio voor recreatie en toerisme. Ook is dit gebied op toeristisch vlak sterk verbonden met het aangrenzende Friese Merengebied.

De landbouw langs de Friese IJsselmeerkust is ook een belangrijk element in het landschap. De oude kleinschalige verkavelingen aan weerszijden van de IJsselmeerdijk zijn uniek en zorgen voor een aantrekkelijke beleving van het oude landschap. Daarmee wijkt in dit gebied de landbouw af van de landbouwbedrijven elders die een meer grootschalig karakter hebben en produceren voor de wereldmarkt.