Waterveiligheid

De aanleg van de Afsluitdijk heeft de veiligheid van de gebieden rondom het IJsselmeer sterk vergroot. Echter kunnen er ook nu nog hoge waterstanden optreden. Daarom zijn de dijken rond het meer van essentieel belang voor de veiligheid van de laaggelegen gebieden achter de dijk. Deze dijken zijn ontworpen om het water ook bij pieken te kunnen keren.