Hindeloopen

Het strand in Hindeloopen heeft te maken met strandafslag en problemen met het vasthouden van zand. Het zand spoelt hier weg richting de haven van Hindeloopen. De kust wordt hier hersteld met robuuste zandvasthoudende maatregelen in combinatie met zandsuppletie. Met deze maatregelen wordt ingespeeld op de regionale ambitie om de badcultuur weer terug te brengen bij de stranden ten zuiden van Hindeloopen.

In de planuitwerking is gestart met een verdere uitwerking van het strand ter hoogte van het badpaviljoen.  Naar aanleiding van verdere afstemming met de stakeholders uit Hindeloopen en omgeving zoals de initiatiefnemers ‘Stadsmakers’ en gebruikers van het strand zoals kitesurfers is er voor gekozen om het herstel van erosie noordelijker te positioneren dan oorspronkelijk in de verkenningsfase is geduid.

Een deel van het strand bij Hindeloopen wordt middels zandsuppletie geherprofileerd. In totaal zal er over een lengte van circa 350 meter zand worden aangebracht. Om van het strand bij Hindeloopen een meer robuust systeem te maken wordt een beschermende onderwaterconstructie gerealiseerd in de vorm van een geotube. De functie is het voorkomen van het wegspoelen van zand richting de diepere delen van het IJsselmeer. Deze constructie loopt parallel aan het strand. Op deze manier wordt voorkomen dat het strand voor de badgasten op korte termijn weer erodeert zonder daarbij de mogelijkheden voor watersporters (met name kiters) te beperken.