Hindeloopen

Het strand in Hindeloopen (bij het badpaviljoen en camping Schuilenburg ten zuiden van de plaats Hindeloopen) heeft te maken met strandafslag en problemen met het vasthouden van zand. Het zand spoelt hier weg richting de haven van Hindeloopen. De kust wordt hier hersteld met robuuste zandvasthoudende maatregelen in combinatie met zandsuppletie. Met deze maatregelen wordt ingespeeld op de regionale ambitie om de badcultuur weer terug te brengen bij de stranden ten zuiden van Hindeloopen.

Het strand bij Hindeloopen wordt middels zandsuppletie geherprofileerd. In totaal zal er over een lengte van circa 350 meter zand worden aangebracht. Om de afkalving van het strand bij Badpaviljoen Hindeloopen te voorkomen wordt een beschermende onderwater constructie gerealiseerd in de vorm van een geotube. Deze constructie loopt parallel aan het strand vanaf de zuidpunt van het strand tot aan het badpaviljoen. Op deze manier wordt voorkomen dat het strand voor de badgasten afkalft zonder daarbij de mogelijkheden voor watersporters (met name kiters) te beperken.