Welkom in het digitale rapport van het project Versterken Friese IJsselmeerkust

De afgelopen decennia is de Friese IJsselmeerkust steeds verder afgebrokkeld. Het Rijk en Friese partijen investeren gezamenlijk bijna 17 miljoen euro in het versterken van de kust. Daarnaast maken we de kust nog aantrekkelijker. Bijvoorbeeld door het verbeteren van natuurgebieden, het aanleggen van nieuwe fietsroutes en wandelmogelijkheden, het maken van betere plekken voor watersporters en kitesurfers en het beleven van cultureel erfgoed.

Onder de naam Versterken Friese IJsselmeerkust werken het Rijk, provincie Fryslân, gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea samen om de Friese IJsselmeerkust nog mooier en sterker te maken. Het project Versterken Friese IJsselmeerkust vloeit voort uit het ambitiedocument 'Het Friese IJsselmeerkustgebied'. Dit document kijkt vooruit naar de inhoudelijke invulling van het Friese IJsselmeergebied in 2050. Hierbij wordt aangesloten op de ladnelijke Agenda IJsselmeergebied 2050. Vanuit het ambitiedocument starten in de toekomst meerdere projecten.

In dit digitale rapport vindt u informatie over dit project. Bovenaan deze pagina vindt u het menu. Door op deze knoppen te klikken vindt u informatie over de context, achtergrond en het proces (Inleiding) en de verschillende deelgebieden (Workum, Hindeloopen, Gaasterland, Mokkebank-Laaksum en Lemmer-Tacozijl).

Contact

Opmerkingen of vragen kunt u in onderstaand formulier achterlaten. Indien u wilt dat we hierover contact met u opnemen, laat dan ook hier uw contactgegevens achter.