Lemmer - Tacozijl

In dit maatregelpakket ligt het accent op de economische ontwikkeling van de Friese IJsselmeerkust en bestaat voor het grootste deel uit ingevulde koppelkansen. De regio investeert in één van de entrees van de Friese IJsselmeerkust met een herinrichting van de Plattedijk in Lemmer, in de invulling van een missing link in de fietsroutestructuur tussen Tacozijl en Nijemirdum en in het ontwikkelen van een belevingsplek bij Tacozijl. Bij de inlaat worden de historische oude zeesluizen en het verhaal van de joodse begraafplaats weer zichtbaar in combinatie met informatie over de natuurontwikkeling in dit gebied. Die bestaat uit de ontwikkeling van vitaal riet met brede watergangen en poelen, dat bijdraagt aan de ecologische kwaliteit van het watersysteem van het IJsselmeer.