Versterken beleving recreatie, cultuurhistorie en natuur

De erosie-aanpak vergroot de belevingswaarde van het gebied, de natuurgebieden worden gevarieerder. Een mooie aanleiding om de twee bijzondere plekken in en bij de Workumerwaard (kijkplateau ’Hokje Bakker’ en de kijkheuvel bij It Soal) kwalitatief te verbeteren. Zij bieden natuurliefhebbers en bezoekers al fantastisch uitzicht op de natte delen van de waard. De twee plekken krijgen een onderhoudsbeurt, o.a. aan het toegangspad en door het plaatsen van bankjes bij de kijkheuvel De kwaliteitsimpuls vormt een eerste aanzet om de weg naar ’Hokje Bakker’ op termijn te transformeren tot een ’natuurboulevard’, één van de toekomstige ambities.