Workum

Dit maatregelpakket bevat oplossingen voor de erosieproblemen en de afname van de ecologische kwaliteit van de belangrijkste natuurgebieden van het IJsselmeer, Workumerwaard en Stoenckherne, en het tussenliggende recreatiegebied It Soal. In dit pakket komt de beoogde aanpak, gericht op samenwerking, integratie en synergie, het meest tot zijn recht. Het is een combinatie van erosie-aanpak en de invulling van koppelkansen op het gebied van economie (toerisme en recreatie), cultuurhistorie en ecologie.