Workumerwaard

De Workumerwaard heeft grote last van de negatieve effecten van erosie en sedimentatie. Erosie is het proces van slijtage van de kust waarbij zand wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Sedimentatie is het omgekeerde en is het ophopen van zand op een bepaalde plek langs de kust. De huidige buitenwaard rolt jaarlijks onder invloed van storm en hoog water met enkele meters op en wordt daardoor steeds kleiner. Dit wordt opgevangen met een erosie-aanpak, gericht op het aanvullen met zand en schelpen. 

Op de Workumerwaard wordt een nieuwe buitenwaard gerealiseerd over de gehele lengte van de huidige waard (circa 2,3km), de landaanwinning zal ongeveer 250 meter het IJsselmeer in gaan (afhankelijk van de grondbalans). Deze landaanwinning zal over de gehele lengte worden vastgelegd middels een schelpenbank. Tussen de huidige buitenwaard en de nieuwe buitenwaard wordt een zomerkade gerealiseerd, waar achter een beschermd gebied ontstaat, dat in stormachtige periodes fungeert als hoogwatervluchtplaats voor vogels. Tenslotte wordt in de Workumerwaard de kans ingekopt om de Workumer Binnerwaard te verbinden met het IJsselmeer, waardoor het met minimale middelen een bijdrage kan leveren aan de ecologische kwaliteit van het watersysteem van het IJsselmeer. De koppelkans zit hier onder andere in het realiseren van een kleine vispassage (werk met werk). Zo kan de binnenwaard ook worden benut als paai- en opgroeigebied voor vis.